Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, Łódź

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!
Adres: ul. Hm. A. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Pedagogika - studia I stopnia

Studia I stopnia, trwające 6 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Na kierunku PEDAGOGIKA oferujemy 7 specjalności:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
  • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Trening interpersonalny i mediacje


Opis kierunku

Jeżeli chcesz lepiej poznać siebie, a w przyszłości pomagać innym, wspierać ich w rozwoju, pomagać w przygotowywaniu się do życia w społeczeństwie, zapraszamy Cię do podjęcia studiów na kierunku Pedagogika. Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej a ich specyfika zależy od wyboru konkretnej specjalności.

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście