Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, Łódź

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!
Adres: ul. Hm. A. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia

 

Studia I stopnia, trwające 6 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oferujemy następujące specjalności:

  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Obrona cywilna
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej

 

 

Opis kierunku

Studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powstały w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

 

Bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia

 

Studia II stopnia, trwające 4 semestry, kończące się uzyskaniem tytułu magistra


Na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia magisterskie) oferujemy następujące specjalności:

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
  • Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych
  • Zarządzanie kryzysowe

 

Opis kierunku
Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, którego program koncentruje się na rozwijaniu praktycznych umiejętności kierowania organami państwowymi, samorządowymi, administracją państwową i dowództwami SZ RP w celu odparcia agresji, przygotowania państwa, jego struktur społecznych do działalności obronnej.

Kierunek ten, dedykowany jest przede wszystkim kandydatom, którzy zamierzają bezpośrednio wejść na rynek pracy w administracji rządowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Przyszli absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe będą profesjonalnie przygotowani do wypełnienia luki kadrowej z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, która występuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz jako pracownicy cywilni służb mundurowych.

 

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście