logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Łódź

Jesteś tutaj:
 
Logo

Społeczna Akademia Nauk
O firmie

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez Internet oraz studia po angielsku.

Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Dlatego w porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz kandydatów na studia, stale rozwija swoją ofertę edukacyjną oraz udoskonala jakość kształcenia. Sukcesywnie zdobywa także prestiżowe uprawnienia akademickie.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie, Uczelnia oferuje kształcenie na 22 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Dla Społecznej Akademii Nauk bardzo istotne jest także utrzymanie i doskonalenie odpowiedniej marki poprzez nieustanne dbanie o jakość i standardy kształcenia oraz badania naukowe i współpracę z przedsiębiorstwami. Dzięki temu Uczelnia może utrzymać i rozwijać szeroką ofertę edukacyjną, co pozwala w konfrontacji z konkurencją przygotować bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy staną się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym polskim, europejskim i światowym rynku pracy.

Kluczową kwestią w kontekście zmieniającego się rynku uczelni niepublicznych w Polsce jest zdobywanie przez nie uprawnień akademickich. Kryteria przyznawania tego zaszczytnego tytułu to m.in. uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Społeczna Akademia Nauk, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce uzyskała dotychczas prawa doktoryzowania w aż trzech dyscyplinach naukowych i dąży do otrzymania kolejnych uprawnień, by awansować do chlubnego grona uczelni, które mają status Uniwersytetu.

Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Dwudziestopięcioletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne podnoszenie jakości kształcenia.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest największą uczelnią niepubliczną w regionie i jedną z największych w Polsce. W porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz kandydatów na studia, stale rozwija swoją ofertę edukacyjną i udoskonala jakość kształcenia. Oferuje różnorodne studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez Internet oraz studia po angielsku.

Mając na uwadze konieczność utrzymania wysokiej jakości kształcenia, Społeczna Akademia Nauk nieustannie monitoruje, z wykorzystaniem specjalistycznych procedur i badań, poziom nauczania na wszystkich kierunkach studiów. Istotą kształcenia w Społecznej Akademii Nauk jest bowiem połączenie akademickiej wiedzy z elementami kształcenia praktycznego, co zapewnia najlepsze przygotowanie absolwentów do udanego funkcjonowania na bardzo wymagającym rynku pracy. Dlatego w porozumieniu z pracodawcami i w konsultacji z otoczeniem biznesowo-gospodarczym opracowuje nowatorskie i – często – unikatowe programy studiów, które zapewniają wyposażenie studentów w solidną wiedzę akademicką oraz w rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Akademia zatrudnia nauczycieli akademickich, wśród których znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym oraz wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

W szybko zmieniającym się międzynarodowym otoczeniu gospodarczym, istotne jest nie tylko nieustanne podnoszenie przez uczelnie standardów kształcenia, rozwijanie badań naukowych, współpraca z przedsiębiorstwami, ale także rozbudowana działalność międzynarodowa. Społeczna Akademia Nauk współpracuje z ponad 100 uczelniami i instytucjami na całym świecie, prowadząc wymianę studentów i pracowników oraz realizację międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. Przykładem takiej współpracy jest prowadzony od 2004 roku największy w Polsce program studiów menedżerskich amerykańskiego Clark University. Ścisła współpraca między Społeczną Akademią Nauk i Clark University zaowocowała stworzeniem unikalnego na polskim rynku programu studiów, który umożliwia studentom w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Londynie – równolegle do polskiego dyplomu magistra – uzyskanie amerykańskiego dyplomu Master. Studenci Społecznej Akademii Nauk i Clark University mają również możliwość skorzystania z propozycji wyjazdu do USA i zrealizowania tam części programu, co znacznie poszerza ich horyzonty. Przy wyjeździe do Clark University w USA na dwa semestry, studenci mają możliwość wzięcia udziału w rocznym stażu w amerykańskiej firmie (Optional Practical Training). Dzięki temu, program Clark University to przepustka do międzynarodowej kariery, którą można rozpocząć już w trakcie nauki. W oparciu o studia Master, od 2009 roku Akademia oferuje również studia MBA, kończące się uzyskaniem polskiego dyplomu MBA i amerykańskiego dyplomu Master of Science in Professional Communication, wydanego przez Clark University.

SAN ściśle współpracuje nie tylko z amerykańską uczelnią Clark University, ale także z innymi uniwersytetami z Europy, Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk), Ameryki Południowej (Brazylia, Chile) i z Azji (Filipiny). Celem szerokiej współpracy międzynarodowej jest wspieranie działań mających na celu tworzenie jak najszerszej oferty kształcenia w wymiarze międzynarodowym, podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie mobilności pracowników i studentów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczeń zawodowych o zasięgu międzynarodowym. Otoczenie globalne umożliwia lepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy, dynamizuje aktywność kadry naukowej i – co najważniejsze – w dobie globalizacji, po prostu jest koniecznością.

W ostatnich latach można także zaobserwować rosnące zainteresowanie kształceniem w Polsce studentów z różnych części świata, w szczególności spoza Unii Europejskiej, którzy kojarzą nasz kraj z solidnym wykształceniem, uznawanym w całej Europie i na świecie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, obok studiów MBA i Master Clark University, Społeczna Akademia Nauk oferuje szereg programów studiów Bachelor, Master i PhD prowadzonych w języku angielskim.

Doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoką rangę uczelni, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.


Informator miejski w mieście:

 
 

przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama