Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - AHE, Łódź

Adres: ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi posiada status wyższej uczelni od 1993 roku. Jest jedna z największych uczelni niepublicznych w Polsce oferującą studentom szerokie spektrum możliwych kierunków i specjalizacji. Ma uprawnienia do prowadzenia studiów na 11 kierunkach, w ramach których oferuje studentom kilkadziesiąt specjalności.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście