Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi, Łódź

DOBRY ZAWÓD, PEWNA PRACA
Adres: ul. Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi

Zajęcia w weekendy, kierunki bezpłatne, zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych placówkach medycznych i pracowniach szkolnych, profesjonalna kadra akademicka, staże i praktyki zagraniczne finansowane z funduszy europejskich, pośredniczymy w zatrudnieniu absolwentów.

Wiadomości ze szkoły

Grupa słuchaczy SPMIS rozpoczęła staż zawodowy w Hiszpanii

Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy

Projekt jest organizowany w ramach Programu Europejskiego Wiedza-Edukacja-Rozwój.


Odbyły się warsztaty poświęcone odnowie biologicznej Łódź

9 lipca poświęcono im 12 godzin dydaktycznych.


Oświetlenie w pomieszczeniu a dobry wzrok

Czy rzeczywiście oświetlenie ma wpływ na zachowanie dobrego wzroku?

Galeria zdjęć: Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Facebook - Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście