Zmień miasto
Studia Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w lokalnym wydaniu.

Społeczna Akademia Nauk: Nowoczesna uczelnia kształci praktycznie

2017-09-04

Nowoczesne uniwersytety muszą zmodyfikować tradycyjne metody nauczania i połączyć kształcenie akademickie z doświadczeniem przedstawicieli biznesu.

Społeczna Akademia Nauk w ŁodziNie wystarczą już tylko wykłady, seminaria, skrypty i książki. Jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się każda uczelnia jest przygotowanie w ścisłym porozumieniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym takiego programu kształcenia, takiej ilości zajęć praktycznych i takiej oferty krajowych oraz międzynarodowych praktyk i staży, żeby absolwent danego kierunku był jak najlepiej przygotowany do wkroczenia na bardzo wymagający polski i światowy rynek pracy.

To kwestia przygotowywania programów studiów w porozumieniu z konkretnymi podmiotami biznesowymi, zaangażowanie praktyków do współpracy przy prowadzeniu zajęć warsztatowych, przedefiniowanie założeń przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych tak, by analizowały one realne studia przypadków i były tworzone na potrzeby określonej instytucji. To również zapewnienie takiego programu praktyk i staży, który jak najlepiej przygotuje studenta do przyszłych zobowiązań zawodowych.

Uczelnią, która wychodzi naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom rynku pracy jest z pewnością Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Uczelnia od lat współpracuje z kilkuset przedstawicielami świata biznesu i kładzie nacisk na praktyczne kształcenie swoich studentów, zapewniając im możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży.

Akademia, opracowując treści programowe prowadzonych studiów licencjackich, magisterskich czy podyplomowych, konsultuje programy konkretnych kierunków z instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Zajęcia w SAN prowadzą nie tylko wykładowcy o ugruntowanej pozycji w określonych dyscyplinach badawczych, ale także wielu praktyków, którzy na warsztatowych i praktycznych zajęciach dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Od roku akademickiego 2016/2017 SAN przekształca oferowane kierunki na profil praktyczny. To kolejny krok, mający na celu unowocześnienie oferty proponowanych studiów i dostosowanie jej do wymogów otaczającego świata. Kształcenie praktyczne zakłada bowiem pozyskiwanie do współpracy kolejnych podmiotów biznesowych oraz jeszcze ściślejszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w trakcie przygotowywania programów studiów.

To nie tylko konsultacje z biznesem i wykorzystanie doświadczenia przedstawicieli pracodawców, ale także ścisła współpraca z konkretnymi korporacjami. Dzięki temu, student SAN zdobywa nie tylko wiedzę z zakresu dyscypliny, którą studiuje, ale poznaje także konkretny podmiot gospodarczy i zdobywa umiejętności niezbędne do funkcjonowania w danej korporacji. Wartością ścisłej współpracy z konkretną firmą często jest także gwarancja stażu lub zatrudnienia w firmie współtworzącej dany kierunek.

Kluczowe dla realizacji nowej koncepcji nauczania jest także upraktycznienie nauki, przez zwiększenie ilości zajęć warsztatowych w stosunku do zajęć teoretyczno-wykładowych, zatrudnienie do prowadzenia zajęć praktyków funkcjonujących w obszarach zawodowych adekwatnych do kierunku, na którym prowadzą zajęcia oraz realizacja części programu studiów poza uczelnią, w konkretnych firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach.

Współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym stanowi dziś jedno z najważniejszych wyzwań dla polskiego szkolnictwa wyższego. Nowoczesna uczelnia ma zapewnić absolwentom nie tylko przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, ale także zdobycie konkretnego doświadczenia i profesjonalnych kompetencji niezbędnych do odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Dlatego Społeczna Akademia Nauk, nieustannie rozszerzając współpracę z otoczeniem biznesowym, z powodzeniem łączy specjalistyczną wiedzę akademicką z nowoczesnym kształceniem praktycznym, wiedząc, że to stanowi klucz do sukcesu zawodowego jej absolwentów.

ip

Ciekawe artykuły
Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

Niezbędnik studenta
FB dlaMaturzysty.pl reklama