logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Łódź

Jesteś tutaj:
 
Logo

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

NOWOCZESNE STUDIA - WYGODNA FORMA, REALNY DYPLOM!O firmie

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych już od 14 lat kształci nauczycieli, pedagogów, specjalistów od edukacji zdrowotnej, animatorów społecznych i pracowników socjalnych.

 

Z naszej oferty studiów skorzystało do tej pory blisko 10 000 studentów !


Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy jedną z pierwszych polskich uczelni, które rozwijają w Polsce nowoczesną formę edukacji wspomaganą kształceniem e-learningowym.


Decydując się na studia na naszej uczelni obdarzacie nas Państwo zaufaniem. A my staramy się, aby go nigdy nie zawieść. Dlatego nieustannie się rozwijamy i doskonalimy, by stale  zapewniać:

 

 • Wysoką jakość kształcenia wielokrotnie potwierdzoną przez decyzje Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • Wykwalifikowaną kadrę etatową
 • Nowatorski system i formę kształcenia
 • Rozbudowany system stypendiów
 • Profesjonalne Biuro Praktyk
 • Biuro Karier Zawodowych
 • Klub Uczelniany AZS z prężną i utytułowaną sekcją sportową
 • Różnorodne koła naukowe działające na terenie uczelni i w środowisku lokalnym
 • Możliwość rozwoju zainteresowań i kompetencji w placówkach współpracujących z uczelnią

 

Naszym głównym celem jest wyposażyć absolwenta WSEZiNS w komplet kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy, w trzech głównych obszarach:

 

 • EDUKACJI FORMALNEJ (kierunek Pedagogika program Pedagogika nauczycielska) – przygotowanie do pracy w szkolnictwie, instytucjach kształcenia ustawicznego, placówkach oświatowych oraz do pracy w roli pedagoga szkolnego, opiekuna, terapeuty i doradcy edukacyjnego - nadaje uprawnienia nauczycielskie.
 • EDUKACJI NIEFORMALNEJ (kierunek Pedagogika program Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości) – przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi i dziećmi w zakresie organizacji treningów i szkoleń; do podejmowania własnej przedsiębiorczości w sektorach usług społecznych i edukacyjnych; do roli coucha i mentora; do wspierania rozwoju dorosłych, dzieci i młodzieży w instytucjach nieformalnych, firmach szkoleniowych i placówkach edukacji pozaszkolnej i poszkolnej wyposażając w kompetencje pedagogiczne, doświadczenia praktyczne i kompetencje biznesowe.

 

Wszystkie programy studiów w naszej uczelni realizowane są w trybie SWKNO oraz  posiadają profil praktyczny.

 

Dzięki zastosowaniu formuły studiów SWKNO możemy znacznie ograniczyć czas tracony na "wysiadywaniu" na wykładach i zaproponować efektywne nauczanie.


STUDIA NIESTACJONARNE - Studia kierowane do osób, którzy 6 dni w semestrze mogą spędzić w Łodzi na naszej Uczelni. Tylko 3 weekendowe zjazdy w semestrze


STUDIA STACJONARNE - Tylko 15 dni w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

 


Informator miejski w mieście:

 
 

przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama