Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi - WSSiP, Łódź

Kształcimy projektantów dla rozwoju gospodarki
Adres: ul. Targowa 65, 90-324 Łódź

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania to jedyna, niepowtarzalna uczelnia niepubliczna kształcąca w zakresie architektury, wzornictwa, fotografii i filmu o szerokim wachlarzu specjalności. WSSiP zapewnia kształcenie zarówno na poziomie zawodowym (studia I stopnia licencjackie i inżynierskie), jak i magisterskim (studia jednolite magisterskie i II stopnia) oraz podyplomowym.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście