Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk O Zdrowiu, Łódź

Adres: ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź

Stypendia

 Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi już od początku swojego istnienia oferowała swoim studentom stypendia, by umożliwić jak największej liczbie osób podjęcie studiów.

Stypendia o charakterze motywacyjnym promują studentów, którzy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast stypendia socjalne mają na celu poprawę sytuacji finansowej studenta.

Stypendia przyznawane z funduszu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dostępne dla wszystkich studentów):
 
  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium za wyniki w sporcie,
  • stypendium na wyżywienie,
  • stypendium mieszkaniowe,
  • zapomoga.
MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście