Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, Łódź

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!
Adres: ul. Hm. A. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Studia podyplomowe UNS

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Nauk Społecznych posiada w swej ofercie ciekawe kierunki studiów podyplomowych a także kursy i szkolenia stanowiące interesującą propozycję dla poszukujących krótkich form szkoleniowych skupionych na konkretnych aktywnościach i uczeniu się przez osobiste doświadczenie. Wszystkie programy kształcenia oparte są na profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej, efektywnego wykorzystania pozyskanych wiadomości oraz budowania optymalnej ścieżki kariery zawodowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 • Coaching i mentoring - Akademia Trenera
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Integracja sensoryczna
 • Logopedia
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście