Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, Łódź

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!
Adres: ul. Hm. A. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Studia podyplomowe UNS

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Nauk Społecznych posiada w swej ofercie ciekawe kierunki studiów podyplomowych a także kursy i szkolenia stanowiące interesującą propozycję dla poszukujących krótkich form szkoleniowych skupionych na konkretnych aktywnościach i uczeniu się przez osobiste doświadczenie. Wszystkie programy kształcenia oparte są na profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej, efektywnego wykorzystania pozyskanych wiadomości oraz budowania optymalnej ścieżki kariery zawodowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Coaching i mentoring – akademia trenera
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Executive Master of Business Administration (MBA)
 • Integracja sensoryczna
 • Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne
 • Logopedia
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
 • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
 • Psychodietetyka
 • Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Psychologia sportu
 • Psychologia transportu
 • Psychologia w biznesie
 • Psychotraumatologia
 • Seksuologia kliniczna
 • WWR
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

 

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście