Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, Łódź

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!
Adres: ul. Hm. A. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia

Studia I stopnia, trwające 6 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oferujemy następujące specjalności:

  • Ochrona i obrona narodowa
  • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
  • Zarządzanie kryzysowe w administracji
  • Bezpieczeństwo osób i mienia
  • Obrona cywilna

 

Opis kierunku

Studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powstały w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście