Społeczna Akademia Nauk - SAN, Łódź

#wybieramsan
Adres: ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Współpraca SAN z Clark University

W szybko zmieniającym się międzynarodowym otoczeniu gospodarczym, istotne jest nie tylko nieustanne podnoszenie przez uczelnie standardów kształcenia, rozwijanie badań naukowych, współpraca z przedsiębiorstwami, ale także rozbudowana działalność międzynarodowa. Społeczna Akademia Nauk współpracuje z ponad 100 uczelniami i instytucjami na całym świecie, prowadząc wymianę studentów i pracowników oraz realizację międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. Przykładem takiej współpracy jest prowadzony od 2004 roku największy w Polsce program studiów menedżerskich amerykańskiego Clark University. Ścisła współpraca między Społeczną Akademią Nauk i Clark University zaowocowała stworzeniem unikalnego na polskim rynku programu studiów, który umożliwia studentom w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Londynie – równolegle do polskiego dyplomu magistra – uzyskanie amerykańskiego dyplomu Master. Studenci Społecznej Akademii Nauk i Clark University mają również możliwość skorzystania z propozycji wyjazdu do USA i zrealizowania tam części programu, co znacznie poszerza ich horyzonty. Przy wyjeździe do Clark University w USA na dwa semestry, studenci mają możliwość wzięcia udziału w rocznym stażu w amerykańskiej firmie (Optional Practical Training). Dzięki temu, program Clark University to przepustka do międzynarodowej kariery, którą można rozpocząć już w trakcie nauki. W oparciu o studia Master, od 2009 roku Akademia oferuje również studia MBA, kończące się uzyskaniem polskiego dyplomu MBA i amerykańskiego dyplomu Master of Science in Professional Communication, wydanego przez Clark University.

SAN ściśle współpracuje nie tylko z amerykańską uczelnią Clark University, ale także z innymi uniwersytetami z Europy, Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk), Ameryki Południowej (Brazylia, Chile) i z Azji (Filipiny). Celem szerokiej współpracy międzynarodowej jest wspieranie działań mających na celu tworzenie jak najszerszej oferty kształcenia w wymiarze międzynarodowym, podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie mobilności pracowników i studentów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczeń zawodowych o zasięgu międzynarodowym. Otoczenie globalne umożliwia lepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy, dynamizuje aktywność kadry naukowej i – co najważniejsze – w dobie globalizacji, po prostu jest koniecznością.

Polska atrakcyjna dla cudzoziemców

W ostatnich latach można także zaobserwować rosnące zainteresowanie kształceniem w Polsce studentów z różnych części świata, w szczególności spoza Unii Europejskiej, którzy kojarzą nasz kraj z solidnym wykształceniem, uznawanym w całej Europie i na świecie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, obok studiów MBA i Master Clark University, Społeczna Akademia Nauk oferuje szereg programów studiów Bachelor, Master i PhD prowadzonych w języku angielskim. Studenci spoza Polski zainteresowani są m.in. takimi kierunkami, jak International Business Management, Finance & Accounting, Physiotherapy, Journalism & New Media, czy Computer Science & IT.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście