Społeczna Akademia Nauk - SAN, Łódź

#wybieramsan
Adres: ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

Master in Public Administration  

Master of Science in Information Technology  

Master of Science in Professional Communication  

Administrowanie funduszami oraz zarządzanie projektami Unii Europejskiej

Agile Commerce

Agrologistyka

Akademia Bezpieczeństwa Sieci Komputerowych

Akademia Biznesu Rodzinnego

Akademia Cisco CCNA

Akademia Cisco CCNP

Akademia Linux Cloud

Akademia Menedżera Sprzedaży

Akademia Microsoft Private Cloud

Akademia zdrowego stylu życia

Analityk finansowy ryzyka kredytowego

Andragogika - edukacja dorosłych z elementami e-learningu i coachingu

Aplikacje multimedialne i ich zastosowanie

Aspekty prawne i zarządzanie nieruchomościami

Badania ilościowe i jakościowe w biznesie

Badanie lokalnych rynków pracy

Bankowość usługowa

BIM - Modelowanie cyfrowe i zarządzanie cyklem życia budynków

Coaching narzędziowy i warsztat pracy coacha

Coaching w zarządzaniu i biznesie

Doradztwo zawodowe i polityka personalna

Efektywne komunikowanie w organizacji

Grafika

Grafika komputerowa i aplikacje multimedialne

Infologistyka - Info-logistics

Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej

Komunikacja i Języki Obce w Technologii Informacyjnej (Foreign Language Communication In Information Technology) - FUJITSU SAN ACADEMY

Logopedia

Menedżer strumienia wartości

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Nowoczesne techniki programowania współbieżnego i transakcyjnego

Ochrona informacji niejawnych

Odnawialne źródła energii

Oligofreonopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną

Organizacja pomocy społecznej

Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Pedagogika szkolna z profilaktyką agresji, przemocy i uzależnień

Prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym

Prawo medyczne w ochronie zdrowia

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Profesjonalny Menedżer Biznesu - IntroMBA po polsku

Profesjonalny Menedżer Zarządzania Sprzedażą

Profesjonalny/a Asystent /ka Zarządu

Professional Business Communication

Projektowanie i implikacja dziedzinowych języków programowania

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Kurs

Przygotowania obronne w administracji

Przygotowanie pedagogiczne

Psychologia gerontologiczna

Psychologia i psychopatologia sądowa

Psychologia transportu

Psychologia uzależnień

Psychologia w służbie pacjentom

Rachunkowość z elementami analizy finansowej

Ratownictwo i komunikacja społeczna

Socjoterapia

Specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych

Spółdzielczość w aspekcie prawnym i ekonomicznym

Strategiczne i operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem osób, mienia, informacji oraz imprez masowych i zgromadzeń

Trener Biznesu

Wizerunek i etykieta w biznesie

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Zamówienia publiczne

Zarządzanie BHP

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście