Społeczna Akademia Nauk - SAN, Łódź

#wybieramsan
Adres: ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Polska Akademia Otwarta - studia online

POlska Akademia otwarta – studia online

Kierunki

I STOPNIA

II STOPNIA

 

Zarządzanie

 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • zarządzanie przedsiębiorstwami,
 • zarządzanie w sektorze publicznym,
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

 

 X

 

 

Zarządzanie

 • Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • E-biznes & Professional Communication
 • Logistyka w Zarządzaniu
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
 • Profil menedżerski – nowość
 • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

 

 

 

 

X

 

Pedagogika

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
 • Doradztwo zawodowe i personalne z bezpieczeństwem i ergonomią pracy
 • Psychopedagogika z elementami prewencji zagrożeń społecznych i wykluczenia społecznego
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • Andragogika z elementami gerontologii

 

 X

 

 

Pedagogika

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną,
 • Doradztwo zawodowe i personalne,
 • Psychopedagogika,
 • Profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną,
 • Pedagogika pomocy społecznej,
 • Andragogika z elementami pedagogiki pracy.

 

 

 

 

 

X

 

Logistyka

 • E-logistyka
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)
 • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
 X

 

 

Administracja

 • Prawna obsługa biznesu
 • Prawo pracy i kadr
 • Administracja porządku publicznego
 • Specjalność samorządowa

 

 

 

 

 

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście