Społeczna Akademia Nauk - SAN, Łódź

#wybieramsan
Adres: ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Nowości Społecznej Akademii Nauk

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – największa uczelnia niepubliczna w Polsce, oferuje kształcenie na 25 kierunkach we wszystkich rodzajach i typach studiów. Oprócz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich oraz magisterskich, ma w swojej ofercie także studia podyplomowe, doktoranckie, studia przez internet oraz w języku angielskim. Dzięki wieloletniej współpracy SAN z Clark University (USA), studenci mają możliwość uzyskania amerykańskiego dyplomu Master, a nawet wyjechania na roczny staż w wybranej amerykańskiej firmie w ramach programu Optional Practical Training. SAN oferuje również studia MBA. W tym roku, poza stałą szeroką ofertą, uczelnia proponuje nowe kierunki i profile studiów:

Dziennikarstwo i Nowe Media (studia I stopnia)

To studia przygotowane z myślą o tych, którzy chcą poznać, a z czasem tworzyć nowoczesne dziennikarstwo lub odnaleźć się w obszarach związanych z public relations. To najlepszy kierunek dla tych, którzy interesują się nowymi technologiami i chcą zdobyć profesjonalne przygotowanie do pracy w redakcjach dziennikarskich, agencjach PR lub domach mediowych. Unikatowy program studiów obejmuje przedmioty z zakresu nowych mediów, komunikacji społecznej, marketingu medialnego i PR. Cechą wyróżniającą te studia jest położenie nacisku na zajęcia warsztatowe, prowadzone przez aktywnych zawodowo dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu PR.  To przede wszystkim ćwiczenia z nowomedialnego dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego oraz warsztaty z PR, kreowania wizerunku, negocjacji i mediacji, a także rzecznictwa prasowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w SAN oraz w redakcjach mediów i instytucjach współpracujących z Akademią. Studenci mają także możliwość wzbogacenia swej wiedzy w trakcie wyjazdów zagranicznych m.in. do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu oraz podczas współtworzenia uczelnianej redakcji.

Koordynator pojazdów autonomicznych – specjalność na kierunku Logistyka (studia I stopnia)

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniających się warunków prawnych oraz braku zasobów ludzkich, stworzyła innowacyjny program edukacyjny „Koordynator pojazdów autonomicznych”. Specjalność pod tą samą nazwą jest realizowana od roku akademickiego 2018/2019 na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN. Partnerem strategicznym projektu jest LINK – największa firma transportowa w Polsce specjalizująca się w transporcie drogowym w Unii Europejskiej i posiadająca flotę ponad 1200 jednostek. Wsparcie merytoryczne specjalizacji udzieliło również Volvo Group Trucks. Grupa Volvo jest liderem wśród producentów pojazdów ciężarowych w technologii pojazdów autonomicznych. Projekt stwarza wiele możliwości dla Studentów SAN, którzy będą mogli odbywać praktyki zawodowe w obu firmach, gdzie poznają najnowsze systemy zarządzania pojazdami i transportem. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

Japonistyka (studia I i II stopnia)

Japonistyka to kierunek, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia są przeznaczone zarówno dla pasjonatów Japonii, jak i dla osób, które chciałyby poznać język, historię, religię, literaturę oraz cywilizację tego kraju i kładą szczególny nacisk na praktyczną naukę języka japońskiego. Program studiów wzbogacony jest o elementy ekonomii, polityki, geografii, sztuki oraz poszerza zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych z tłumaczeniem tekstów specjalistycznych. Kierunek umożliwia spojrzenie na Japonię z różnych perspektyw.

Pielęgniarstwo (studia I stopnia)

Ze względu na duże zapotrzebowanie na dobrze wykształcony średni personel medyczny, w porozumieniu z instytucjami medycznymi z Łodzi i Województwa Łódzkiego SAN zdecydowała się na uruchomienie studiów na kierunku „Pielęgniarstwo”. Proponowany kierunek o praktycznym profilu kształcenia daje możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych lub udoskonalenia posiadanych już umiejętności oraz pozwala absolwentom na podejmowanie indywidualnych zadań zawodowych czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich. Absolwent kierunku „Pielęgniarstwo”, w odpowiedzi na społeczne potrzeby i oczekiwania rynku pracy, zostanie w procesie kształcenia wyposażony w odpowiednie kompetencje zawodowe zgodne z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz koncepcją podejścia do pacjenta, uwzględniającą poszanowanie i respektowanie jego praw, empatycznego, skutecznego postępowania i porozumiewania się z pacjentem.

Koordynator informacji logistycznej – specjalność na kierunku Logistyka (studia I stopnia)

Specjalność pod taką samą nazwą realizowana będzie na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN od roku akademickiego 2019/2020. Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Dyrektor Centrum Rozwoju Akademickiego uważa, że uczelnie wyższe, wypełniając swoją misję, powinny kształcić praktyków gotowych do podejmowania pracy zawodowej często już w trakcie studiów. Społeczna Akademia Nauk, tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe prowadzone w formie studiów dualnych, łączących klasyczne studia z praktyką w przedsiębiorstwach, odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy. A to właśnie branża logistyczna wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą odpowiadać za tworzenie i implementację rozwiązań z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych ICT. Partnerem strategicznym projektu jest firma MS POS POLAND Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo o prawie 30 letniej historii i ugruntowanej pozycji na europejskim rynku teleinformatycznym zajmujące się wdrożeniami i serwisowaniem systemów usprawniających szeroko rozumiane procesy zarządzania przedsiębiorstwem. MS POS to także złoty partner wdrożeniowy Microsoft. Porozumienie o uruchomieniu nowej specjalności zostało podpisane między MS POS a Społeczną Akademią Nauk w czwartek 11.04.2019 w Łodzi podczas piątej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „AgileCommerce”. Ze strony partnera specjalności porozumienie podpisał dr Michał Sopiński Wiceprezes Zarządu MS POS, a ze strony Uczelni prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.  Obydwie strony upatrują w porozumieniu korzyści, ale przede wszystkim projekt nowej specjalności stwarza wiele możliwości dla studentów SAN, którzy pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej Uczelni i specjalistów z MS POS będą poznawać najnowsze rozwiązania i trendy w informatyce logistycznej. W ramach nowej specjalności główny nacisk położony będzie na kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych i zaspokajanie tych potrzeb rozwiązaniami bazującymi na najnowszych technologiach ICT. W ramach zajęć praktycznych studenci poznają także innowacyjne podejście do samego procesu wdrożenia bazujące na metodykach zwinnych. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

6 maja br. Społeczna Akademia Nauk rozpoczęła rekrutację i będzie prowadziła nabór do końca września. Już teraz zaprasza do udziału w Dniach Otwartych i zachęca do korzystania z promocji. Szczegóły na www.san.edu.pl.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście