Społeczna Akademia Nauk - SAN, Łódź

#wybieramsan
Adres: ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Nowoczesna uczelnia kształci praktycznie

Uczelnie, które chcą dobrze przygotować swoich absolwentów do łatwego i szybkiego odnalezienia się na rynku pracy, muszą kształcić praktycznie. Podstawowym problemem często podkreślanym przez pracodawców jest niezbyt dobrze przygotowanie pracowników, którzy skończyli studia, ale ich wykształcenie jest nieadekwatne do wymagań rynku. Dominujące w wielu uczelniach zajęcia teoretyczne oraz akademickie wykłady i seminaria dają studentom możliwość poznania jakiegoś aspektu wiedzy z zakresu dyscypliny, w ramach której zdobywają zaliczenia, piszą prace oraz bronią dyplomu. Często jednak, nawet bardzo dobry absolwent tak prowadzonych studiów, nie potrafi odnieść swojej wiedzy do konkretnych i praktycznych zadań w pracy zawodowej. Wymaga więc osobnego, długotrwałego i intensywnego przygotowania ze strony pracodawcy.

Uczelnią, która zdecydowanie stawia na kształcenie dualne, czyli łączące wiedzę akademicką i umiejętności praktyczne jest Społeczna Akademia Nauk. Chcąc jak najlepiej przygotować swoich studentów i absolwentów do przyszłej pracy zawodowej, w porozumieniu z otoczeniem biznesowo-gospodarczym opracowuje nowatorskie i – często – unikatowe programy studiów, które gwarantują wyposażenie studentów w solidną wiedzę akademicką oraz w rzetelne umiejętności niezbędne na rynku pracy. W nauce dominują zajęcia warsztatowe, prace dotyczą konkretnych kwestii, pojawiających się w działaniach konkretnych firm, a praktyki i staże pozwalają poznać specyfikę pracy w różnych dziedzinach gospodarki i biznesu.

Akademia zatrudnia wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej. Podczas zajęć studenci analizują rzeczywiste studia przypadków oraz przygotowują projekty na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw, które współpracują z SAN. Niejednokrotnie firmy wdrażają strategie wypracowane w takich projektach.

Kształcenie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami daje także studentom SAN możliwość odbywania krajowych i zagranicznych praktyk, staży i stypendiów w środowisku biznesowym, a po studiach umożliwia szybkie i łatwe odnalezienie się w polskich lub zagranicznych firmach. Uczelnia wychodzi bowiem z założenia, że tylko jak najbardziej upraktycznione programy studiów przygotowane i prowadzone we współpracy z biznesem są odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście