Politechnika Łódzka - PŁ, Łódź

Adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią techniczną w regionie. Powołana 65 lat temu miała początkowo 500 studentów na trzech wydziałach. Od tego czasu trwa jej nieustanny rozwój, który owocuje tysiącami dobrze wyszkolonych absolwentów oraz innowacyjnymi pracami naukowymi przyczyniającymi się do budowania konkurencyjności gospodarki nie tylko regionu łódzkiego, ale także w kraju i poza jego granicami.

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście