zmień miasto

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - AM, ŁódźMuzyka w dobrych rękach!

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja 2018/2019 – INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową

LINK DO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO

 • W trakcie procesu rejestracji w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym zostaniecie Państwo poproszeniu o dołączenie zdjęcia Kandydata. Instrukcja poprawnego przygotowania odpowiedniego pliku dostępna jest TUTAJ.
 • Po dokonaniu rejestracji elektronicznej należy złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem podanym poniżej.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2018 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2018 r. lub do 10 września 2018 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
  do 10 września 2018 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  do 10 września 2018 r.
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy
 • staże artystyczne
  do 10 września 2018 r. lub 1 lutego 2019 r.

Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres:
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
z dopiskiem REKRUTACJA

Proszę pamiętać, że wysyłając dokumenty pocztą lub kurierem należy dołączyć oryginały dokumentów(świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Dział Nauczania przyjmuje dokumenty w budynku ROKEiDM przy al. 1 Maja 4 wyłącznie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11.00-14.00.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2018 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2018 r. lub do 10 września 2018 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
  do 10 września 2018 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  do 10 września 2018 r.
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy
 • staże artystyczne
  do 10 września 2018 r. lub 1 lutego 2019 r.

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  18 czerwca – 1 lipca 2018 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  23 czerwca 2018 r. i 22 września 2018 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
  22 września 2018 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  22 września 2018 r.
 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy

 

OPŁATY ZA EGZAMIN WSTĘPNY

Za egzamin wstępny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej przez władze Uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi 140 zł dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów.

Wpłat dokonuje się na konto:

Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź

971240 3028 1111 0000 2822 1999

 
ZAKWATEROWANIE W CZASIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w Domu Studenckim na czas egzaminów wstępnych.

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 1. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.
 2. We wszystkich egzaminach stosowany jest system punktowy.
 3. Laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki (nagrody I, II i III) oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych mogą być zwolnieni z egzaminów w danej specjalności na studia pierwszego i drugiego stopnia.
 4. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłaszają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama