Pielęgniarstwo

O kierunku

Studia na kierunku Pielęgniarstwo skierowane są do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu nauk medycznych, zapewnianiem bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki oraz udzielania świadczeń w zakresie promowania zdrowia. Popyt na specjalistów Pielęgniarstwa wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy specjaliści znajdują satysfakcjonującą pracę. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo:

 • posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Dlaczego warto?

 • zajęcia praktyczne stanowią zdecydowaną większość wszystkich zajęć w programie studiów
 • kierunek zapewnia dużą liczbę godzin praktyk, m.in. w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów
 • duże zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską

Wykładowcy-praktycy

 • dr hab. n. med. Paweł Kolasa
 • dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski
 • dr hab. n. med. Zbigniew Morawiec
 • dr n. med. Juliusz Ostrowski
 • dr Maria Cianciara
 • dr Halina Olszewska
 • dr n. med. Barbara Skonieczka

 

 

Partnerzy kierunku

 • Centrum Medycyny, Kosmetologii i Fitness MEDKOS
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
 • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, przy ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przy ul. Szaserów 128
 • Hospicjum domowe NZOZ PALIUM Grabowska i Wspólnicy, Sp. j., ul. Piotrkowska 276
 • Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny „Bezpieczna Starość”, ul. Piotrkowska 66, Łódź
 • MEDI System Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

 

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • domach pomocy społecznej
 • żłobkach, szkołach
 • hospicjach

 

Pielęgniarstwo w innych szkołach

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście