zmień miasto

Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, ŁódźSTUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!

Pedagogika - studia I stopnia

Studia I stopnia, trwające 6 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Na kierunku PEDAGOGIKA oferujemy 7 specjalności:


Opis kierunku

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka.

Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania.

Dlatego nasze programy studiów łączą zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz e-learning, zaś nasza kadra to uznani naukowcy, wybitni specjaliści, osoby z dużym doświadczeniem praktycznym i twórczym patrzeniem na świat.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora.

Kończąc nasze studia będziesz zatem przygotowany do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, terapeutycznej i doradczej. Będziesz dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, oraz praktyczną wiedzę zawodową w zakresie wybranej specjalności.


Przykładowe przedmioty kierunkowe:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wprowadzenie do psychologii
 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • podstawy socjologii
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • propedeutyka filozofii
 • teoretyczne podstawy procesów adaptacji i uczenia się
 • teoria i historia wychowania
 • współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
 • podstawy dydaktyki ogólnej
 • podstawy prawa
 • komunikacja interpersonalna
 • diagnostyka psychopedagogiczna
 • wprowadzenie do pedagogiki twórczości
 • technologie informacyjne
FB dlaMaturzysty.pl reklama