zmień miasto

Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, ŁódźSTUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia, trwające 6 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oferujemy następujące specjalności:

 • Ochrona i obrona narodowa
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji
 • Bezpieczeństwo osób i mienia
 • Obrona cywilna

 

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych. Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z obszaru nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje również zajęcia praktyczne realizowane przez wykładowców posiadających zawodowe doświadczenie w poszczególnych dziedzinach.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:

 

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą pracować m.in. w takich zawodach jak:

 • żołnierz;
 • funkcjonariusz Policji;
 • funkcjonariusz Straży Granicznej;
 • funkcjonariusz Służby Więziennej;
 • funkcjonariusz Służby Celnej;
 • funkcjonariusz Straży Miejskie;
 • funkcjonariusz służb specjalnych: ABW, CBA, Agencja Wywiadu;
 • pracownik agencji ochrony;
 • pracownik agencji detektywistycznej;
 • doradca/ekspert ds. bezpieczeństwa danych;
 • specjalista ds. systemów bezpieczeństwa;
 • pracownik administracyjny ds. ochrony danych i informacji niejawnych;
 • pracownik jednostek administracyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa osób, mienia i informacji.

Przykładowe przedmioty kierunkowe:

 • Teoria, polityka i strategia bezpieczeństwa;
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne w UE;
 • Nauka o państwie i polityce;
 • Prawo i postępowanie administracyjne;
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń;
 • Zwalczanie przestępczości, kryminologia i kryminalistyka;
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie;
 • Bezpieczeństwo społeczne;
 • Ochrona i bezpieczeństwo osób, społeczności, mienia, przestrzeni, obiektów i obszarów;
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Zwalczanie terroryzmu;
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
FB dlaMaturzysty.pl reklama