zmień miasto

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - AM, ŁódźMuzyka w dobrych rękach!

REKRUTACJA 2017/2018

REKRUTACJA 2017/2018

Informacje ogólne

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2017 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia
  do 31 maja 2017 r. lub do 10 września 2017 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
  do 10 września 2017 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  do 10 września 2017 r.
 • Europejskie Podyplomowe Studia Operowe
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy
 • staże artystyczne
  do 10 września 2017 r. lub 1 lutego 2018 r.TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  19 czerwca – 1 lipca 2017 r.
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  24 czerwca 2017 r. i 16 września 2017 r.
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia
  16 września 2017 r.
 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  16 września 2017 r.
 • Europejskie Podyplomowe Studia Operowe
  informacje na stronie internetowej www.europeanopera.academy

 

OPŁATY ZA EGZAMIN WSTĘPNY

Za egzamin wstępny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej przez władze Uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi 140 zł dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów.

Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
971240 3028 1111 0000 2822 1999

 
ZAKWATEROWANIE W CZASIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w Domu Studenckim na czas egzaminów wstępnych.

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 1. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.
 2. We wszystkich egzaminach stosowany jest system punktowy.
 3. Laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki (nagrody I, II i III) oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych mogą być zwolnieni z egzaminów w danej specjalności na studia pierwszego i drugiego stopnia.
 4. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłaszają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama